Historia – History

Kansojen Kunnia -palvelutyön historia

Nykyiset Kansojen Kunnia ry:n työmuodot ovat ajan, kärsivällisyyden ja ennen kaikkea uskon tulosta. Yrityksen ja erehdyksen tie yhdessä Jumalan Pyhän Hengen rakastavan ohjauksen kanssa ovat saattaneet Kansojen Kunnian palvelutyön mm. yhdistyksen muotoon. Varsinainen palvelutyö alkoi kuitenkin paljon aiemmin, nimittäin yksilöihmisen kuuliaisista uskonaskelista omassa elämässään vuodesta 2010 alkaen.

Palvelutyön perustaja, yhdistyksen toiminnanjohtaja Emilia, aloitti uskonvaraisen elämän ja esirukoustyön sekä -matkat Suomessa kesällä 2010. Vuonna 2011 Emilian työ painottui mm. paikallisseurakunnan istuttamiseen Turkuun. Loppuvuodesta Anniina tuli mukaan paikallisseurakunnan istutukseen. Vuonna 2012 Emilia kävi Missionuorten opetuslapseuskoulun Venäjän Permissä, Ukrainassa ja Mongoliassa.  Palattuaan koulusta paikallisseurakunnan istutustyö jatkui, kunnes vuonna 2013 seurakuntatyö siirtyi eteenpäin ja Emilia aloitti uskonvaraiset esirukousmatkat Eurooppaan vaihtelevin tiimein. Vuonna 2013 Ranskassa vietetyn puolivuotisen jälkeen Saara liittyi matkoille mukaan ja Anniina lähti Missionuorten opetuslapseuskouluun Saksan Herrnhutiin ja Malesiaan. Yhteistyö eri tahojen kanssa alkoi laajenemaan ja vuonna 2014 rukoustyö alkoi saamaan hiljalleen pysyvämpää muotoa ja yhdeksi tärkeäksi työmuodoksi vahvistui opetuslapseuttaminen.  Opetuslapseuskoulusta palattuaan Anniina alkoi lisääntyvissä määrin osallistumaan esirukousmatkoille ja johtamaan ylistystä eri seurakunnissa. Samaan aikaan Saaran rukoustyö laajeni itsenäisiin esirukousmatkoihin Suomessa. Loppuvuodesta 2014 Emilia ja Anniina lähtivät osana isompaa kansainvälistä tiimiä mukaan missiomatkalle Etelä-Afrikkaan ja palvelivat monissa eri seurakunnissa ja loivat kontakteja eteläiseen maan ääreen. Matkalta palattuaan Emilia ja Anniina aloittivat viikoittaiset kotikokoukset nimellä Igniting Fire.

Vuosi 2015 oli palvelutyölle tapahtumarikasta aikaa. Näky neljän maan äären sekä Israelin valloittamisesta Kristukselle vahvistui, samoin kuin näky kaikkien Euroopan maiden julistamisesta Kristukselle kuuluviksi. Yhteistyö eri tahojen kanssa laajeni ja syveni yhä Emilian, Anniinan ja Saaran käytyä yhdessä ja erikseen useissa rukouskonferensseissa Pohjoismaissa, Israelissa ja Itä-Euroopassa. Emilia kiersi kaikki pohjoismaat ja Jumala laski myös yllättäen vision kristittyjen yhteisestä ulkoilmatapahtumasta Emilian ja Anniinan sydämelle. Emilia matkusti myös Venäjän halki vallaten itäisen maan äären Jeesukselle ja Anniina johti kesätapahtuman järjestelyjä apunaan Saara, sekä huikea vapaaehtoisten joukko, jopa Saksasta asti. Palvelutyön ytimessä oli alusta asti ollut kuuliaisuus Jumalalle sekä apostolien teoissa kuvatun elämäntyylin vaaliminen. Niinpä ajatus yhteisasumisesta ydintiimiksi muotoutuneen porukan (Emilia, Anniina ja Saara) kesken, oli luonnollinen askel, myös palvelutyön rakentamisessa. Tiimi lähti yhteiselle esirukousmatkalle vuoden 2015 lopussa valloittaen kaikki loput Euroopan maat, joita ei vielä tähän mennessä oltu kierrettyä ja missio kaikkien Euroopan maiden valloittamisesta Jeesukselle tulee täytetyksi tammikuun alussa vuonna 2016.

Vuosi 2016 oli tiimille yhteen kasvamisen, hioutumisen ja nöyrtymisen aikaa.  Intensiivistä esirukoustyötä eri maan äärien puolesta tehtiin nyt kotoa, Suomesta käsin ja uusia työmuotoja kehitettiin. Emilian johdolla tiimi toteutti raamattuun pohjautuvia koulutuksia, kuten Emilian ideoiman Ester-koulun, sekä Joosua -johtajuuskoulun.  Yhdeksi tärkeäksi teemaksi nousi esirukous Suomen seurakuntien ja niiden integriteetin puolesta. Tämän ohella Jumala nosti myös tärkeäksi työmuodoksi hengellisten johtajien haastamisen omaan täyteen potentiaaliinsa niin Suomessa kuin ulkomailla. Näky Suomen 100 -vuotisjuhlista Turun Linnassa selkeni ja vahvistui. Tiimi varasi uskossa Turun linnan juhlatilat 6.12.2017 visioiduille kristittyjen yhteisille linnan juhlille!

Vuosi 2017 olikin taas selvästi lisääntyvän toiminnan aikaa. Palvelutyö sai rekisteröidyn yhdistyksen muodon ja näky pohjoisen, sekä läntisen maan äären valloittamisesta Jeesukselle vahvistui, olihan itä ja etelä ja Israel sekä Euroopan maat jo ”hoidettu”. Tiimi koki, että loppujen maan äärten tultua kierrettyä olisi yksi iso kokonaisuus hengessä saatu päätökseen, ja näin myös Jumalan suvereenin voiman turvin tapahtui. Kotoa käsin tehtävä esirukoustyö jatkui, mutta yhteisen kodin ovet avattiin myös muille ja Rauhan Kaupunki -yhteisö alkoi toimimaan erilaisten juhlien ja kotikokousten muodossa. Myös vuonna 2015 alkukipinän saanut Kirkkauden Kantajat -ylistysliike toimi aktiivisesti palvellen eri tilaisuuksissa ja eri seurakunnissa. Kunnian Kruunu -juhla oli vuoden 2017 huipentuma. Esirukousjuhlassa Turun linnan Kuninkaansalissa oli kokoontuneena edustajat kaikista Suomen yhdeksästä naapurimaasta sekä yhdeksästä historiallisesta maakunnasta. Juhlaa edelsi kolme esirukoustilaisuutta Suomen yhteyden, sovinnon ja rauhan puolesta. Kaikki Turun seitsemän kukkulaa sekä Turun linna valloitettiin myös rukouksen voimin Jeesukselle kuuluviksi ja Itsenäisen Suomen toinen vuosisata aloitettiin ylistämällä Suomen Uusi Aamu -ylistysyössä. Tapahtumaa oli toteuttamassa mahtava porukka vapaaehtoisia. Palvelutyö otti merkittäviä askelia kohti yhä laajempaa yhteistyötä niin Suomessa kuin ulkomailla, mutta erityisesti vuoden 2017 aikana Jumala itse vahvisti Kansojen Kunnia ry:n olevan painoarvoisessa asemassa Suomen rukousarmeijassa. Tiimi opetteli myös lepoa kuormittavan vuoden jälkeen, jolloin uudet tulevaisuuden suunnitelmat saivat jälleen tilaa syntyäkseen. Tiimi lähti luottavaisin ja odottavaisin mielin vuoteen 2018. Mitä se vielä tullessaan tuokaan?

 

The History of Glory for the Nations ministry

The current work of Glory for the Nations ministry is a result of time, patience and, above all, faith. The pathway of endeavoring and error together with the loving guidance of the Holy Spirit have led the ministry to the form of a registered association in Finland. However, the actual ministry began much earlier, in 2010 when one individual started taking steps of faith in obedience to God in her own life.

The founder of the ministry and the association’s executive director Emilia, started to live by faith, trusting in Gods provision as well as interceding and traveling in Finland in summer 2010. In 2011 Emilia’s work focused on planting a local church in Turku, Finland. At the end of the year 2011 Anniina joined the planting of a local church. In 2012, Emilia attended Youth With A Mission discipleship training school (DTS) in Russia, Perm, Ukraine and Mongolia. After returning to Finland, the local church planting continued until 2013 the work went on with others and Emilia could begin intercessory trips to Europe with varying teams. In 2013, after half a year in France, Saara joined the trips and Anniina went to do a Youth With A Mission discipleship training school (DTS) in Herrnhut, Germany and Malaysia. Collaboration with various parties began to expand and in 2014 the prayer work began to gain a somewhat more permanent form, and discipling people was reinforced as an important work form. After returning from DTS, Anniina began to become more and more involved in intercessory trips and she also started to lead worship in various churches and denominations. At the same time, Saara’s prayer work was extended to independent intercessory trips in Finland. Towards the end of the year 2014, Emilia and Anniina served in many different congregations in South Africa as a part of a larger international team and created contacts in the southern end of the Earth. After returning from the trip, Emilia and Anniina started weekly home meetings with the name of “Igniting Fire”.

Year 2015 was a time of action for the ministry. The vision of conquering the four ends of the Earth and Israel to Christ strengthened, as well as the vision of proclaiming all the European nations to Christ. Collaboration with various parties expanded and deepened, as Emilia, Anniina and Saara attended together and separately at several prayer conferences in the Nordic countries, Israel and Eastern Europe. Emilia traveled all the Nordic countries and God also unexpectedly gave a vision of an outdoor event to the hearts of Emilia and Anniina to be held in the same year. Emilia traveled through Russia and conquered the eastern end of the earth to Jesus and Anniina led the arrangements of the summer outdoor event together with Saara and a staggering number of volunteers, coming from so far as Germany. At the core of the ministry, from the very beginning, was obedience to God and an apostolic lifestyle. Thus, the idea of living together as roommates was a natural step which they then did, and this was an important part of building the ministry also. The team left for a prayer trip together at the end of 2015. A mission on their hearts to conquer all European countries to Jesus in prayer was fulfilled in the beginning of January 2016.

The year 2016 was a time for the team to grow in unity and humility. Intensive interceding on behalf of the various countries was happening now from home, from Finland and new forms of work were developed. Under Emilia’s leadership, the team started to arrange Bible-based trainings, such as the Ester School and the Joshua Leadership School that were inspired by Emilia. An important theme for the team was intercession for the Finnish churches and their integrity. Along with this, God also raised the important work of challenging spiritual leaders to their full potential both in Finland and abroad. The vision of the Finnish 100-year independence celebration in Turku Castle got clearer and stronger. The team took a step of faith and booked the space for the Crown of Glory – celebration in the Turku Castle.

The year 2017 was again a time of clear increase in action. The ministry gained the form of a registered association, and the vision of conquering the northern and western ends of the earth was strengthened, for both the eastern and southern ends, Israel and all European countries had already been ”taken care of”. The team felt that if the rest of the ends of the earth would be “covered, it would have been a completion in the spirit of one great entity, and so it happened through the sovereign power of God. Home-based intercession continued, but the doors of the teams’ home were also opened to others and a movement called “the City of Peace” began to function in the form of various celebrations and home gatherings. Also, Carriers of Glory, a movement of worship that had its first spark in 2015, started to serve actively in various occasions and in various churches. The Crown of Glory celebration was the culmination point of 2017. At the celebration in King’s Hall in Turku Castle, were representatives of all nine neighboring countries of Finland and of all nine historic provinces of Finland. The celebration was preceded by three prayer gatherings for union, reconciliation and peace in Finland. All the seven hills of Turku and the Turku Castle were also conquered in prayer to Jesus, and the Second Century of an Independent Finland began with a worship event; New Morning of Finland. The whole event was carried out by a great bunch of volunteers. The ministry took significant steps towards increasing cooperation both in Finland and abroad, but particularly in 2017, God Himself strengthened that Glory for the Nations has a position of great worth in the Finnish prayer army. The team also learned rest after a heavy year which gave space to new plans to come forth. The team set off with confidence and expectation to the year 2018. What does it bring?

 

Mainokset