Kansojen Kunnia – GFN

(English below)

Näky

Nähdä Kansojen Kunnia eli Jeesus Kristus kirkastettuna omiensa joukossa jokaisessa kansassa ennen Hänen paluutaan maan päälle, kuten Raamattu lupaa, ja olla tässä mukana kaikilla niillä lahjoilla ja tehtävillä kyvyillä ja resursseilla mitä meille on osaltamme suotu.

Toimia aktiivisesti ja innovatiivisesti edistäen Jumalan valtakuntaa ja edistäen muitakin alan toimijoita samalla.

Olla Kristuksen rakastama, ja rakastaa Häntä näyttämällä Hänen rakkautensa muille, niin että mahdollisimman moni syttyy ajamaan samaa asiaa!


Tehtävä

Tunnistaa omia ja toisten näkyjä ja tehtäviä ja resursseja ja taistella Jumalan tahdon toteutumiseksi näissä ja näiden kautta, mm. opetuslapseuttamisella, kuuliaisuudella, rakastamisella, rukouksella ja rohkeudella.


Arvot

Rakastaa ja rukoilla rohkeasti!

Seurata Kristusta ihmistä ja ihmisiä pelkäämättä. Itseämmekään.

Olla sinnikäs kutsussamme ja antamatta periksi.

Voittaa yhdessä Hänen kanssaan joka on jo voittanut,

ja kanssaan voittoaterialle kutsunut ja valinnut!


Vision

To see the Glory of the Nations, Jesus Christ gloryfied within His people in every nation before He shall return on Earth, as Bible promises, and to contribute to this work with all the giftings and talents and skills and resources that each of us has personally gotten.

To work actively and innovatively advancing Gods Kingdom and advancing also other instances working for the same goal.

Be loved by Christ, and love Him by showing His love to others, so that as many as possible shall be empowered to advance the same goal!


Mission

Recognise our own and others visions and missions and resources and fight for Gods will to come through in these and through these, among others by discipling, obedience, loving, prayer and courage.


Values

To love and pray boldly!

To follow Christ and not fear men or women. Not even ourselves.

To be perseverant in our call and not give up.

Conquer together with Him who has already won,

and has called and chosen us with Him to the meal of victory!