Tiimi – Team

Who are we? Keitä olemme?

Emilia Heinonen – Kansojen Kunnia-työn perustaja ja toiminnanjohtaja. Emilia on henkilökohtaisesti, ja hänen johdollaan vaihteleva joukko muita Jumalan lapsia, kiertänyt kaikki Euroopan maat, neljä maan äärtä ja Israelin, julistaakseen Jumalan valtakuntaa kaikkialle mihin menee ja Jumalan tahdon tapahtumista kansoissa. Käytännön kipinää työhönsä Emilia sai mm. Missionuorten opetuslapseuskoulusta Venäjältä, Ukrainasta ja Mongoliasta vuonna 2012.

Uskoon Emilia tuli 2001 luterilaisen seurakunnan rippileirillä, ja vuosien aktiivitoiminnan jälkeen siellä Emilia siirtyi ensin yhteiskristillisempään toimintaan ja karismaattisempiin yhteyksiin, ennen oman palvelutyön aloittamista. Myös partio ja lastenhoito ja muut sosiaalialan vapaaehtoistyöt oli iso osa Emilian arkea ennen kotitalousyrittäjän tutkinnon suorittamista ja Jumalan valtakunnan työhön siirtymistä.

Erittäin vaikeiden lapsuus- ja nuoruus- ja muiden elämänkokemusten jälkeen, Emilialle on tullut yhä tärkeämmäksi kaikkien ihmisten kunnioittaminen ja rakastaminen, totuudesta tinkimättä. Anteeksiannon ja yhteyden valinta vihan ja eristämisen ylitse. Rakkaus on voima joka voittaa kaiken pahan, ja Jumalan kanssa olemme turvassa joka askeleella, minne ja missä ikinä menemmekin. Tulevaisuudessa Emilia toivoo yhä useampien nuorten ja aikuistenkin nousevan täyteen kutsuunsa Jeesuksessa ja sen täyteen toteuttamiseen Jumalan lapseuden turvallisesta ja rakkaudentäyttämästä identiteetistä käsin. Sitä kohti kulkien. Hänen varassa. Rakkaus Voittaa.

Alla video Emilian opetuksesta Kunnian Kruunu-esirukousillassa Evankeliumintalolla 15.10.2017

Emilian puhe (alkaa 47:13)

Anniina Yli-Rajala – Kansojen Kunnian projektijohtaja ja tiedottaja. Vuosien vitkastelun jälkeen 2011 Anniina vihdoin hyväksyi Jeesuksen Kristuksen ainoana Herrana ja Vapahtajanaan, ja tähän johtopäätökseen tultuaan, Anniina ei olekaan enää hidastellut. Anniinalla on evankelistan sydän, koska hän on itse vaikean menneisyytensä jälkeen saanut löytää Rauhan sydämeensä ja Jumalan joka kantaa, armahtaa ja vapauttaa, ja nyt haluaisi muidenkin saavan kokea saman.

2013-2014 Anniina kävi hakemassa tähän puhtia Saksan Herrnhutista ja Malesiasta Missionuorten opetuslapseuskoulusta, jossa opetettiin myös hyödyntämään Anniinan musiikillisia lahjoja Jumalan valtakunnan työn tekemisessä ja uusien ihmisten tavoittamisessa. Koulusta palattuaan Anniina koki haluavansa antaa itsestään kaiken lopunkin Jumalan valtakunnalle, ja lopetti työnsä sosionomina ollakseen täysin Jumalan käytössä. Polku on ollut mutkaisempi, kuin Anniina ensin ajatteli, mutta kansoissa palvelun ohella hän jo pian päätyi pitämään omaa kotiryhmää Emilian kanssa ja kesällä 2015 johtamaan ensimmäistä suurempaa tapahtumaa itse (Emilian seikkaillessa Venäjällä!), Turku Tulessa – Turussa Tuulee 1-8.8.2015, ja monien seikkojen kautta vielä suurempaa kansainvälistä rukoustapahtumaa Kunnian Kruunua, Turun linnassa Suomen 100v-päivänä 6.12.2017.

Kaiken tämän pohjalla on Anniinan elämässä ollut punaisena lankana suuri Jumalan työ sisäisessä eheytymisessä ja parantumisessa, rajujen nuoruusvuosien ja vaikeiden lapsuuskokemuksien jälkeen. Anniina jaksaa yhä joka päivä ihmetellä sitä ihmettä, mihin Jumala on hänet tuonut eikä hänenkään kohdallaan, menneisyys ole saanut määrittää hänen tulevaisuuttaan, vaan Jeesuksella on ollut vain hyvää varattuna, kun Jumala on saanut ensin työtä tehdä. Jumala Parantaa.

Alla video Anniinan opetuksesta Kunnian Kruunu-esirukousillassa Evankeliumintalolla 17.09.2017

Anniinan puhe (alkaa 33:00)

 

In English

Emilia Heinonen – Founder and director of Glory for The Nations ministry. Emilia has personally, as well as leading a variety of teams consisting of other Gods Children to do so also, visited every nation in Europe, the four corners of Earth and Israel to proclaim the kingdom of God wherever she goes and the will of God to the nations. Practical spark for her work Emilia received mm. From the Youth With a Mission – Discipleship training school in Russia, Ukraine and Mongolia in 2012.

Emilia received Jesus in 2001 at a Lutheran confirmation camp, and after years of being active in the Lutheran church, Emilia first moved to more collaborative and charismatic contacts before starting a ministry of her own. Scouts, taking care of children and other volunteer work in the social sector were a major part of Emilia’s everyday life before the completing a degree in household entrepreneurship and transferring to the work of the kingdom of God.

After very difficult childhood, youth and other experiences of life, it has become increasingly important to Emilia to respect and love all people, without sacrificing from the truth. To choose forgiveness and connection over hatred and isolation. Love is a force that overcomes all evil, and with God we are safe, every step of the way, wherever we are and wherever we are going to. In the future, Emilia hopes that more and more young people and adults will rise to their full calling in Jesus, and its full accomplishment from the safe and loving identity of God’s child. Going forward towards it. In Him. Love Wins.

Anniina Yli-Rajala – Project leader and press officer of Glory for The Nations ministry. After years of hesitating, Anniina finally accepted Jesus Christ as the only Lord and Savior, and following this conclusion, Anniina has no longer slowed down. Anniina has the heart of evangelism because she has, after her difficult past, found peace in her heart and a God who carries, has mercy and redeems, and now she would like others to experience the same.

2013-2014 Anniina went on to get some power into doing that from Germany, Herrnhut and Malaysia, in Youth With a Mission Discipleship training school, where she was also taught how to utilize her musical gifts to work in the Kingdom of God and to reach new people. After returning from school, Anniina felt she wanted to give up all the rest of her to the kingdom of God and ended her work as a Bachelor of Social Studies to be fully used by God. The path has been windier than Anniina first thought, but in addition to serving in nations, she soon came to have her own home group with Emilia and in summer 2015 to lead a first big event herself (While Emilia adventured in Russia!). It was called Turku on Fire – Wind is Blowing 1-8.8.2015. After many matters, she came to lead an even greater international prayer event the Crown of Glory in the Turku Castle, on Finland’s 100th anniversary of Independence on 6th of December 2017.

All in all, the basis of Anniina’s life, as a red thread, has been the great work of God in inner healing, after years of fierce youth and difficult childhood experiences. Anniina continues to wonder every day at the wonder where God has brought her, and not at all, the past has not been able to determine her future, but Jesus has only had good things reserved for her when God has first got to do His work. God Heals