Työ – Work

Perintönä Kansat (PeKa)

Esirukoustyö kansojen puolesta, Suomessa, Suomesta ja ulkomailla. Tähän liittyvät esirukousverkostot ja maailman tapahtumien seuraaminen, hengellisten ja maallisten johtajien kantaminen esirukouksin, jokaisen kansakunnan siunaamista Kristukselle sekä erityiset esirukousmatkat Suomessa ja ulkomailla. Psalmi 2 ja Jesaja 66. Vuoden 2017 loppuun mennessä palvelutyömme puitteissa oli kierrettynä mm. kaikki Euroopan maat, neljä maan äärtä sekä Israel.

Rauhan Kaupunki (RaKs)

Kristittyjen yhteen tuomiseen pyrkivä yhteisö Turun alueella. Olet tervetullut! Yhteyttä rakentaen ja todeksi eläen. Joh 17 ja Room 12. Kotikokouksia, juhlia, koulutuksia sekä muuta toimintaa, kaikille avoin.

https://www.facebook.com/RauhanKaupunki/

Kirkkauden Kantajat (KirKa)

Ylistysliikehdintä. Joukko ylistäjiä joiden kanssa johdetaan ylistystä ja kaiken keinoin pyritään avaamaan ja pitämään avoinna Ylistyksen Ovea kaikelle luodulle, kaiken luodun ja sen luovan hyödyntämisen kautta (musiikki ja tanssi ja sanat sekä kuvat vain joitain mahdollisia muotoja). Psalmi 103 ja Sefanja 3. Käymme jonkin verran ylistämässä myös muualla, eri kokoonpanoilla. Jos kiinnostuit, kysy lisää! Koordinaattorina Anniina.

https://www.facebook.com/KirkkaudenKantajat/

Kirkkauteni Huone (KoHo)

Rukousliike jossa rukous kohoaa korkeuksiin vetäen Jumalan valtakuntaa maan päälle. Niin verkossa kuin livetilanteissa. Vapauta Rukouksen Ääni. Jesaja 60 ja Malakia 4. Rukousjohtaja Saara.

https://www.facebook.com/Kirkkauteni-Huone-KoHo-198918383944624/?fref=ts

Kotkanpesä (KoPe)

Yhteisöllinen asumismuoto tiimillämme, mutta sen pohjalta laajemminkin erilaisen yhteisöllisyyden kehittämistä ja hyödyntämistä sen ilojen ja haasteiden esillä pitämistä nykyajassa. Vieraanvaraisuus on osa tätä. Hepr 13 ja Apt 2.

Luvattu Maa (LuMa)

Opetuslapseuskoulu joka koostuu useista pienemmistä osasista (mm. Ester-koulu, Joosua-koulu, Daniel-koulu, Deborah-koulu jne.) Varustava kokonaisuus, johon kukin halukas voi osallistua hetken kerrallaan tai vaikka kaikkeen. Vastaavat taidot omaava voi myös pyytää tukea tai apua tai koulutusta sekä materiaaleja, järjestääkseen vastaavaa koulutusta omissa verkostoissaan, kodeissa, seurakunnissa, palvelutöissä, kansoissa, jne. Joosua 1 ja Hepr 5.

https://www.facebook.com/luvattumaakoulu/

Kansakunnat Tulessa (KasTu)

Joukko tapahtumia, mitä rakennetaan eri paikkakunnille kristittyjen ja muiden heräämiseksi voimakkaampaan Jumalan ja itsensä ja toinen toistensa palvelemiseen, totuudessa. Luuk 12 ja Matt 22. Tästä merkittävimpänä peruskivenä tähän asti täysin vapaaehtoisvoimin järjestetty Turku Tulessa – Turussa Tuulee, koko perheen kesätapahtuma Kupittaanpuistossa 1.-8.8.2015.

Kunnian Kruunu (KuKu)

Sarja tapahtumia, joiden rukoillaan nousevan, Suomessa ja Euroopassa. Kansakunnan ja kansakuntien eheytymiseksi Sovinnon, Yhteyden ja Rauhan sanoman kautta. Tähän asti merkittävin Kunnian Kruunu-tapahtuma on ollut Suomen 100-vuotispäivänä Turun linnassa, eri kansakuntien kanssa yhdessä vietetty sovinnon juhla. Ef 2 ja 2 Kor 5. Jatkossa on kaavailtu Berliiniin (2020) ja jopa Jerusalemiin (2024) vastaavankaltaisia juhlia, mutta nämä ovat vasta voimakkaasti suunnitteluasteella.

https://kunniankruunu.com/

Striver (St.River)

Tuotemyyntiä toiminnan mahdollistamiseksi. Tuotteita joilla on tarkoitus.


Inherited Nations (InNa)

Intercessory work for nations, in Finland, from Finland and abroad. This is also about intercessory networks and following the events around the world, carrying spiritual and secular leaders by our prayers and blessing every nation for Christ. Involves special prayer trips in Finland and abroad. Psalm 2 and Isaiah 66. By the end of 2017 every nation in Europe and four corners of Earth and Israel have been toured physically through our ministry.

City of Peace (CiPs)

City of Peace is a communal movement among Christians in Turku, Finland. You are welcome! Building unity and living it. John 17 and Romans 12. Home meetings, celebrations, schools and other activities, open to everybody.

https://www.facebook.com/RauhanKaupunki/

Glory Carriers (GloCa)

Worship movement. Group of worshippers with whom we are striving in Christ to open and keep open the Door of Worship to all creation through all created in creative ways. (Music, dance, words and pictures for example). Psalm 103 and Zephaniah 3. We do some worship in other churches too, with different compositions. If you are interested, ask more! Coordinator Anniina.

https://www.facebook.com/KirkkaudenKantajat/

House of My Glory

House of My Glory is an intercessory movement where prayer arises to the heavenlies pulling the Kingdom of God on Earth. Also online as in live-situations. Sound of Prayer being Released!

https://www.facebook.com/Kirkkauteni-Huone-KoHo-198918383944624/?fref=ts

Eagle’s Nest

Communal way of living for our team, but also established from that also more widely developing shapes of community, utilizing and presenting its joys and challenges in modernday Finland, for this time. For example hospitality.

Promised Land – discipleship school

Promised Land – discipleship school is an entity formed of smaller modules (for example: Esther-school, Joshua-leadership school, Daniel -school of living in our society as Christians, Deborah -school of intercession and worship), where each who is willing and participate a little at a time or even all at once. Someone with similar skills can also ask for help or support or training/material for organizing corresponding schools in their own networks, homes, churches, ministries, nations, etc.

Mainokset